Op zoek naar een zaal in Leiden? Huur de Herengrachtkerk vanaf € 50, - per dagdeel!

De zalen van het kerkgebouw worden zeer regelmatig gebruikt voor kerkelijke activiteiten van kerkenraad, commissies, clubs en verenigingen. De zalen kunnen ook verhuurd worden aan groepen die indirect zijn verbonden aan onze gemeente en die een relatie hebben met het christelijk geloof.

Huurtarieven

 

Reglementen & Contracten

Voor het gebruik gelden de volgende uitgangspunten:

  • Geen activiteiten die de (goede) naam van de kerk schaden
  • Geen onredelijke overlast voor andere (reguliere) vergaderingen en bijeenkomsten die in de kerk worden gehouden, of voor buurtbewoners
  • Geen onnodige risico’s voor het interieur
  • Goed overleg met de kosters
  • Verhuurder behoudt zich het recht voor om in dringende gevallen het kerkgebouw voor eigen gebruik op te eisen

Bij verhuur zal dit contract, waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd, worden opgesteld.