Over onze kerk

We weten ons met elkaar verbonden door het geloof in de enige echte God. Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door Zijn Heilige Geest. Omdat we samen bij God horen, willen we ook bij elkaar horen.

Nabetrachtingklein
Een kerkdienst in een bijna lege kerk vanwege coronavirus. Deze dienst vond plaats in de Herengrachtkerk in Leiden en werd uitgezonden via stream op hun website.

Jezus van harte volgen

Elke zondag komen wij naar de kerk voor de ontmoeting met God. Dan zingen we, bidden we en horen de goede boodschap van God voor ons leven. Wij willen Jezus Christus van harte navolgen. Dat betekent voor ons: Hem aanvaarden als onze Redder, het evangelie met overtuiging uitdragen, omzien naar andere mensen en met beide benen in de samenleving staan.

Onze gemeente telt zo’n 350 leden: jong, oud, gezinnen, singles, studenten. We komen uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude. De officiële naam van onze gemeente is Nederlandse Gereformeerde Kerk Leiden – Herengrachtkerk. In Leiden en omstreken staan we bekend als de Herengrachtkerk.

Binnen de gemeente hebben we onder meer bijbelstudiegroepen en huiskringen. Deze groepen bestaan uit gemeenteleden die met elkaar het geloof willen belijden en beleven. Verder zijn er een kerkenraad, taakgroepen en commissies die de kerk besturen en activiteiten organiseren.

De Nederlandse Gereformeerde Kerken (afgekort NGK) worden gevormd door ongeveer 320 plaatselijke kerken met samen bijna 140.000 leden.

In Leiden werken we nauw samen met de Opstandingskerk (Christelijk Gereformeerde Kerk). We vieren regelmatig onze kerkdiensten met elkaar en hebben gezamenlijke activiteiten. Ook met de Marekerk bestaan warme contacten.   

Onze predikant

Sinds 2018 is Maarten Boersema de predikant van onze gemeente. Wil je met hem in contact komen, dan kan je hem via predikant@ngkleiden.nl bereiken. Hij maakt graag kennis met je.

Je bent ook van harte welkom om kennis met hem te maken tijdens een dienst in de Herengrachtkerk waarin hij voorgaat. Meer over hem vind je op www.beleidendekerk.nl.

Over ons kerkgebouw

De Herengrachtkerk is in de laatste helft van de negentiende eeuw gebouwd, op de plek die bij de stadsuitbreiding van 1659 bij de stad Leiden werd gevoegd. De Herengracht werd gegraven en de grond werd verkaveld en bebouwd met woonhuizen. De tegenwoordige kerk staat op de plaats van drie van deze huizen, waarvan twee aan het begin van de negentiende eeuw al waren vervangen door één pakhuis.

 

Het orgel is gebouwd door W.N de Jongh uit Lisse in 1985, waarbij de oorspronkelijke orgelkas bewaard is gebleven. De dispositie is als volgt:

Hoofdwerk
Prestant 8
Roerfluit 8
Octaaf 4
Spitsfluit 4
Quint 3
Octaaf 2
Mixtuur 3-4 sterk
Trompet 8
Nevenwerk
Holpijp 8
Prestant 4
Roerfluit 4
Woudfluit 2
Scherp 2-3 sterk
Sesquialter 2 sterk
Tremulant
Pedaal
Subbas 16
Tolkaan 4
Koppelingen: P+I; P+II; I+II
Stemming: evenredig zwevend

Een zaal huren

De zalen in de Herengrachtkerk worden ook verhuurd. Bekijk deze pagina voor meer informatie. 

Herengrachtkerk

Een kerk en gemeenschap in het hart van leiden

Samen bouwen aan gods koninkrijk