OCHTENDDIENSTEN

1. We verwachten dat gemeenteleden die de dienst willen bezoeken zich
aanmelden via de Scipio-app.

2. Het is niet nodig om kinderen die voor de kinderclub naar de
Herengracht komen aan te melden.

3. Gasten zijn van harte welkom zonder dat ze zich  behoeven aan te
melden. Van gasten wordt wel gevraagd om bij binnenkomst hun
contactgegevens achter te laten.

4. Het wordt op prijs gesteld als de volgende gedragsregels zo veel
mogelijk in acht worden genomen:

– men houdt zijn jas bij zich en  zoekt bij het betreden van de
kerkzaal een plaats zo veel mogelijk vooraan in de zaal (waarbij ook
de houten banken links en rechts worden meegerekend);

– men houdt bij het plaatsnemen minimaal anderhalve meter afstand van
personen die niet tot het zelfde gezin/adres behoren;

– men draagt bij het betreden en bij het verlaten van de zaal een
mondkapje;

– na afloop van de dienst verlaat men de zaal zo ordelijk mogelijk
waarbij men de anderhalve meter afstand in acht blijft nemen;

– er is er na afloop van de dienst geen gelegenheid tot
koffiedrinken.

5. De fietsenstalling is bereikbaar vanuit de Vestestraat, maar de
kerk zelf kan alleen vanaf de Herengracht betreden worden.

MIDDAGDIENSTEN

Dezelfde regels zijn van toepassing, maar het is niet nodig dat men
zich aanmeldt via de Scipio-app.

ACTIVITEITEN

De komende weken zullen er na 17.00 geen activiteiten in het kerkgebouw plaatsvinden. Dit betekent ook dat de midweekse vespers in de maand december te vervallen. Hopelijk is het in 2022 weer mogelijk om deze vespers te organiseren.

De kerk is t/m 23 december op dinsdagmorgen en donderdagmorgen open van 9.00-12.00. Er is gelegenheid om in stilte tijd door te brengen, maar er is ook ruimte voor een gesprek bij een kop koffie of thee. Zie voor meer informatie: https://beleidendekerk.nl/?p=1837.